Search

Enter Title

   Minimize
           

           简体三班第一次
          假期优秀作文选登
          虽然有些句子还很幼稚;有些用词还不确切;错字难免会有,  但这是一个开始,一个了不起的开始......


       欧博阳同学的《我的暑假》     

         

     王可意同学的《泰国之行》

   

    张伦雅同学的《敏捷狗竞赛》

      


   欧博汉同学的《我的暑假》
   
        

    田书达同学的《小狗》 

   

   殷盼盼同学的《打羽毛球》
     

    陈梓聪同学的作文《健身》

         2017 News coming soon